2018-11-23 14:30:00

Natječaj za mobilnost učenika trećih razreda Elektrotehničke škole

U suradnji s organizacijom Braga mob iz Portugala te školom Beruflicheschule 1 iz Njemačke, a u sklopu projekta „Mobilnost u Industriju 4.0“ odobrenog od Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu Erasmus+ programa planirano je obavljanje stručne prakse i boravak 9 učenika/ca (5 smjer elektrotehničar i 4 smjer tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom) naše škole u Nürnbergu, Njemačka te 8 učenika/ca (smjer tehničar za računalstvo) u Bragi, Portugal u ukupnom trajanju od 16 dana. Planirano razdoblje obje mobilnosti učenika je 02.03.2019. – 17.03.2019.

 

 

Poziv 

učenicima za dostavu prijave za sudjelovanje u projektu „Mobilnost u Industriju 4.0“, referentni broj projekta 2018-1-HR01-KA102-047176.

Kriteriji za izbor sudionika
• USPJEH 1. I 2. RAZREDA NA DVIJE DECIMALE max. 10 bodova
• UZORNO VLADANJE
• MOTIVACIJSKO PISMO max. 2 boda
• SUDJELOVANJE U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA I NA NATJECANJIMA (npr. sport, volontiranje, inovatorstvo, promidžba Škole...) max. 1 bod
• OCJENE IZ STRANOG JEZIKA (ukoliko učenici imaju jednak broj bodova)

 Postupak prijave
Kandidat koji se prijavljuje na poziv dužan je napisati motivacijsko pismo (obrazac se nalazi u priloženim dokumentima) te ga dostaviti zajedno s prijavnicom (obrazac se nalazi u priloženim dokumentima), sa suglasnosti roditelja o korištenju osobnih podataka (obrazac se nalazi u priloženim dokumentima) te dokaznom dokumentacijom u tajništvo škole najkasnije do 9. studenoga 2018. godine.

Objava rezultata natječaja
Privremena rang ljestvica bit će objavljena 16. studenoga 2018. godine.
Rok za izjavljivanje prigovora odnosno žalbe  bit će do 21. studenoga 2018. godine.
Konačnu rang ljestvicu kao i odluku o sudionicima mobilnosti donijet će Projektni tim te će rezultate objaviti na mrežnim stranicama Škole 23. studenoga 2018.
Odabrani sudionici dužni su prije polaska na mobilnost pohađati strukovne, pedagoške, jezične i kulturološke pripreme.

KONAČNA rang ljestvica

PROGRAM-ZANIMANJE: elektrotehničar

Red.
br.

Ime

Prezime

Razred

 

M....

L.....

3a

 

L...

R......

3a

 

A.....

R....

3b

 

M....

B.......

3b

 

K........

Š.....

3a

 

 

PROGRAM-ZANIMANJE: tehničar za računalstvo

Red.
br.

Ime

Prezime

Razred

 

L....

P.....

3c

 

K....

M......

3c

 

T..

P.....

3c

 

L...

B.......

3c

 

J....

Z....

3c

 

T......

S..........

3d

 

M....

K....

3e

 

S....

M.....

3c

 

 

PROGRAM-ZANIMANJE: tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

Red.
br.

Ime

Prezime

Razred

 

T.....

K....

3f

 

S......

S.......

3f

 

D.....

V......

3f

 

J....

Š.....

3g

 

 

Učenici na rezervnoj listi

Red.
br.

Ime

Prezime

Razred

 

M....

R....

3b

 

E......

L......

3c

 

T..

P..........

3f

 

Elektrotehnička škola