2014-06-04 16:23:02

Natječaj za radno mjesto spremačice

Natječaj je otvoren od 4. do 12. lipnja  2014. godine

Elektrotehnička škola Zagreb, Konavoska 2     Na osnovu članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( “NN” 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.)    raspisuje    NATJEČAJ   za radno mjesto: 1. Spremačice – jedan izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme.     Uvjeti su propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na gore navedenu adresu.Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Uz ponudu je potrebno dostaviti: životopis, presliku domovnice i original uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci). Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Elektrotehnička škola