2010-06-14 11:11:00

Kontakt-seminar u Finskoj

Od 8. do 11. lipnja imao sam priliku boraviti u Finskoj, Hämeenlinna na kontakt-seminaru.

Što je kontakt-seminar? To je okupljanje organizirano za predstavnike iz škola koje su zainteresirane za sudjelovanje i suradnju u EU projektima. Kakvi su projekti zanimljivi našoj školi? Škola nastoji pratiti suvremene trendove u strukovnom obrazovanju i kroz projekte nastoji poboljšati postojeću kvalitetu. Svjesni smo da za to trebamo suvremenu nastavnu opremu, ali još je važnije da imamo profesore koji su voljni pratiti i koristiti suvremene tehnologije. Samo ta simbioza osigurava kvalitetnu nastavu koja je primjenjiva i tražena na tržištu rada. Za profesore su vrlo korisni posjeti školama koje su po kvaliteti nastave ispred nas. Kako je često teško uspostaviti prvi kontakt sa školama i ljudima iz škole koji su zainteresirani za suradnju, nacionalne agencije EU periodično organiziraju kontakt-seminar na koji se mogu prijaviti zainteresirane škole. Sredstva putovanja i smještaja najvećim se dijelom financira iz fondova EU.

Tematski naziv seminara bio je osiguranje kvalitete u obrazovanju.Škole iz EU koje su uvele ISO standard, rekle su da je to jako težak i mukotrpan posao, pa se na ovom seminaru govorilo o novom modelu osiguranja kvalitete. To je EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training).

Na seminaru se okupilo šezdesetak sudionika. Plan rada tijekom seminara nalazi se u datoteci u privitku. Tijekom seminara se ukupan broj sudionika podijelio u tri manje grupe unutar kojih su sudionici predstavili sebe, svoju ustanovu i ideju za buduće projekte. Ideja koju sam prezentirao je iz područja računalnih mreža, i bila je dobro prihvaćena. Razgovarao sam sa kolegama iz Finske, Norveške, Danske, Estonije, Latvije,Litve, Luksemburga, Nizozemske, Italije, Poljske, Rumunjske, Cipra sa kojima nakon razmjene ideje postoji mogućnost da dogovorimo partnerstva u budućim projektima.

Prvi sam put boravio u Finskoj i imao priliku doživjeti polarni dan, tj, tijekom boravka se nije smračilo. Glavni grad Helsinki ima 560 000 stanovnika, a ukupan broj stanovnika Finske iznosi 5,2 milijuna. Naseljenost je 17 stanovnika po km2, a 67% stanovništva živi u gradovima. Površina Finske je 338,145 km2, od čega 70 % čine šume, a 10 % vode. Najveća udaljenost između sjevera i juga iznosi 1,160 km, između istoka i zapada 540 km, a obala je dugačka 1,100 km. U EU su od 1995, valuta koju koriste je euro i idući parlamentarni izbori ih očekuju 2011. Bruto društveni proizvod iznosi 31,700 eura po stanovniku za 2006. godinu. Nalaze se u vremenskoj zoni +2 što znači da na naše vrijeme treba dodati još jedan sat.

Nadam se da će u budućim projektima djelatnici i učenici naše škole imati priliku posjetiti neke obrazovne centre u Europi i vidjeti kako se kod njih izvodi nastava, ali isto tako i naša škola ima jako dobar kolektiv koji može pomoći i kolegama iz Europe u njihovom radu.

 

 

 

Hämeenlinna i Helsinki / Finska


Elektrotehnička škola