2006-11-23 00:00:00

Aktivnosti u okviru CARDS projektaDana 10. i 11. studenog 2006. Održan prvi blok seminara iz specijalne didaktike strukovnih predmeta.U prostorijama Elektrotehničke škole Zagreb, održan je prvi blok seminara za nastavnike škola-projektnih partnera na temu "Specijalna didaktika strukovnih predmeta s naglaskom na aspekt praktičnog poučavanja osnova elektrotehnike i iT, zasnovana na kompetencijama - radnim vještinama". Voditelji seminara su bili dr.sc. Milan Matijević, Učiteljski fakultet Zagreb i dr.sc. Ivica Boljat, Prirodno-matematički fakultet Split.   Slike sa seminara održanog 10.11.2006. godine:            

Elektrotehnička škola