2021-05-28 16:09:35

Raspored zvona za petak 4.6.

Termini polaganja Ispita državne mature počinju u petak 4.6. ispitom iz engleskoga jezika A razine (od 9,00 do 12,00 sati).  Taj dan se nastava organizira na način da se nastavni sat krati na 30 minuta prema sljedećem rasporedu zvona:

Raspored zvona za petak 4.6.2021. 1. 12,10 – 12,40 2. 12,45 – 13,15 3. 13,20 – 13,50 Odmor 10 minuta 4. 14,00 – 14,30 5. 14,35 – 15,05 6. 15,10 – 15,40 7. 15,45 – 16,15 Poslijepodne 1. 16,25 – 16,55 2. 17,00 – 17,30 Odmor 10 minuta 3. 17,40 – 18,10 4. 18,15 – 18,45 5. 18,50 – 19,20 6. 19,25 – 19,55 7. 20,00 – 20,30

Elektrotehnička škola