2006-10-23 00:00:00

Aktivnosti u okviru CARDS projekta

16.10.2006. Održan seminar "Razvoj poduzetničke ideje"

Dana 16. listopada 2006. godine, u prostorijama Elektoretehničke škole Zagreb, održan je seminara za nastavnike i učenike škola-projektnih partnera na temu "Razvoj poduzetničke ideje". Seminar je vodio prof. dr. Velimir Sriča. Obrađene su sljedeće teme: suvremeni svijet-svijet poduzetništva i marketinga, poslovno planiranje - od ideje do realizacije, upravljanje poduzetničkim projektima/timovima/organizacijama, primjeri i studije slučaja.

Slike sa seminara održanog 16.10.2006. godine:


       


Elektrotehnička škola