2019-12-20 14:46:00

Javni poziv 05/2019. - objava rezultata odabira ponude

Obavještavamo Vas da su roditelji učenika 3.a, b, e na roditeljskom sastanku održanom  19. 12. 2019. godine donijeli odluku o odabiru najpovoljnije ponude:

Ponuda turističke agencije „SPERANZA“ – Krapinska 14,  Zagreb, izabire se kao najpovoljnija ponuda za izvođenje maturalnog putovanja u školskoj godini 2019./2020. za razrede 3.a, b, e za odredište:  Španjolska.


Elektrotehnička škola