2019-12-20 15:42:13

Javni poziv 06/2019.

U priloženim dokumentima se nalazi poziv agencijama za izvođenje trodnevne izvanučioničke nastave i program putovanja u Sarajevo....

Rok dostave ponuda je 7.1.2020. do 15,00 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj - broj 06/2019".


Elektrotehnička škola