2020-01-08 14:34:00

Javni poziv 04/2019. - objava rezultata odabira ponude

Obavještavamo Vas da su roditelji učenika 1.a,d,e,f,g i 2.a,c,d,f,g, na roditeljskom sastanku održanom  20.12.2020. godine donijeli odluku o odabiru najpovoljnije ponude:

Ponuda turističke agencije „LICITAR TRAVEL“ – Vladimira Gortana 6, Varaždin,  izabire se kao najpovoljnija ponuda za izvođenje izleta u školskoj godini 2019./2020. za razrede 1.a,d,e,f,g, i 2.a,c,d,f,g za odredište:  Sarajevo.


Elektrotehnička škola