2019-12-12 12:37:35

Obavijest o provedbi postupka testiranja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika elektrotehničke grupe predmeta

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja za zapošljavanje na radno mjesto nastavnika elektrotehničke grupe predmeta na određeno puno radno vrijeme objavljenog na oglasnim i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od 6. – 16. 12. 2019. godine pozivaju se na razgovor

20.12. 2019. godine s početkom u 12.20 sati u uredu ravnatelja

Razgovor s kandidatima obuhvaćat će procjenu sposobnosti, izražavanja, profesionalnih ciljeva i interesa, motivacije za rad kao i poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.) i Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 112/10, 82/19.).

Svaki član Povjerenstva vrednuje svaki odgovor kandidata bodovima od 1 do 5. Bodovi od svih članova Povjerenstva se zbrajaju te se temeljem ukupnih bodova koje je dobio svaki kandidat izrađuje rang lista kandidata. Kandidat može na razgovoru ostvariti maksimalno 45 bodova. Kandidat koji na razgovoru ne dobije minimalno 25 bodova, u daljnjem postupku se više neće smatrati kandidatom po natječaju.

Svi prijavljeni kandidati pozivaju se na navedeni razgovor i  neće se posebno pozivati. Ukoliko se ne odazovu na razgovor u navedeno vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.


Elektrotehnička škola