2019-11-21 16:08:28

Javni poziv 03/2019.

U priloženim dokumentima se nalazi poziv agencijama za izvođenje maturalnog putovanja i program putovanja u Prag....

Rok dostave ponuda je 3.12.2019. do 15,00 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj - broj 03/2019".


Elektrotehnička škola