2019-11-12 17:28:11

Obavijest o poništavanju natječaja

Natječaj je bio otvoren od 24.  do 2. listopada 2019. godine i objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole za radno mjesto domara.

Elektrotehnička škola
Zagreb, Konavoska 2
KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 251-86-02-19-05

Zagreb, 6. 11. 2019.

                              Na temelju članka 11. Pravilnika o radu Elektrotehničke škole, Zagreb, Konavoska 2, ravnatelj donosi

ODLUKU O PONIŠTAVANJU NATJEČAJA

I.

 Poništava se natječaj raspisan za radno mjesto domara na puno, neodređeno vrijeme koji je objavljen od 24. 9. do 2. 10. 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Elektrotehničke škole jer po natječaju nije bilo prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

II.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Elektrotehničke škole te stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                    Ravnatelj:

                 Renato Matejaš, prof.


Elektrotehnička škola