2019-10-17 16:31:00

CodeWeek – Radionica „Programiranje Arduina i spajanje sa senzorima“

Europski tjedan programiranja je inicijativa koja slavi kreativnost, rješavanje problema i suradnju izraženu pomoću kodiranja i računalnog razmišljanja.

Cilj radionice je promoviranje programiranja Arduina i spajanje arduina s različitim senzorima. Radionicu organizira profesor Saša Tatar, u okviru nastavnog predmeta Ugradbeni računalni sustavi, a sudjeluju učenici četvrtog razreda.

Radionica će se održati 18.10. od 8:50 do 10:25 u usmjerenju Tehničar za računalstvo.


Elektrotehnička škola