2019-09-12 10:50:05

Obavijest maturantima školske godine 2018./2019.

PREMA KALENDARU AKTIVNOSTI NCVVO – a

u jesenskom roku državne mature za školsku godinu 2018./19. slijedi :

OBJAVA REZULTATA: 11.09.2019.

EVENTUALNI PRIGOVORI NA OCJENU MOGU SE PODNIJETI 12. 09. 2019. U SOBI 2013    U VREMENU OD 15.00 – 16.30 SATI

PODJELA POTVRDA: 19.09.2019. u 14.30 u sobi 2013.


Elektrotehnička škola