2019-08-09 10:48:07

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. za srpanj 2019.

Povrati sredstava za srpanj 2019. vršit će se preko srednjoškolskih ustanova.

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza  redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine 76/18):

učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, odnosno stručnoj praksi financira se prijevoz nakon završetka nastavne godine, tijekom lipnja i srpnja za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse; učenicima koji imaju obvezu pohađanja dopunskog rada financira se prijevoz za dane pohađanja dopunskog rada.

Naglašavamo da je sukladno Odluci potrebno voditi računa da se financira najpovoljniji iznos (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta).

Svi učenici koji koriste prijevoz Samoborčekom, obvezni su dostaviti: popunjeni obrazac za povrat sredstava za srpanj 2019. preslike  markica preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza odnosno pojedinačnih karata za mjesec srpanj 2019. iz kojih je vidljiva relacija preslik potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/učenika (ukoliko je učenik  punoljetan) privola za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka s potpisom roditelja Rok za dostavu navedene dokumentacije je  16. kolovoza 2019.   BITNO!!!   Nakon određenog roka neće se zaprimati zahtjevi za povrat sredstava osim u slučaju opravdanog razloga kao što je dugotrajna bolest učenika.

Elektrotehnička škola