2019-07-23 08:13:19

Odluka o upisu u srednjoškolsko obrazovanje odraslih u školskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 12. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih Elektrotehničke škole u  Zagrebu, Konavoska 2, Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 8. 7. 2019. godine donio....

ODLUKU

o upisu u srednjoškolsko obrazovanje odraslih u školsku godinu 2019./2020.

       U školsku godinu 2019./2020. Elektrotehnička škola u Zagrebu, Konavoska 2, upisivat će sljedeće programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih:

1)Prekvalifikacija ( ukupno 24 polaznika) za zanimanja:              

 - ELEKTROTEHNIČAR

 - TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU

- TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE  S PRIMIJENJENIM RAČUNALSTVOM

 - ELEKTROMEHANIČAR

Uvjeti: završena 3. godišnja ili 4. godišnja srednja škola

2) Stjecanje srednje stručne spreme  (10 polaznika po godini) za zanimanja:     

 - ELEKTROTEHNIČAR

 - TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU

- TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE  S PRIMIJENJENIM RAČUNALSTVOM

 - ELEKTROMEHANIČAR

3) Usavršavanje za specijalistu za računalne mreže.

            Uvjeti: završena  srednja stručna ili školska sprema, osnovna informatička pismenost i služenje engleskim jezikom.

4) Neformalni programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih i to:

-kao lokalna CISCO akademija mrežnih tehnologija u sva četiri modula usavršavanja CCNA programa

-u Konnex osnovni program.

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj kandidata, grupa se neće oformiti.

Obrazovanje se izvodi kroz konzultativno-instruktivnu nastavu.

Prijave za upis: od 20. 8. do 23. 8. 2019. godine od 10,00 do 13,00 sati.

Kandidati će o rezultatima upisa biti obavješteni do 31. 8. 2019. godine.

Upisi:  prema dogovoru.

Početak nastave: 09. rujna 2019.

Detaljne obavijesti mogu se dobiti na telefon 091/530-8244.

 

                                                                       Predsjednik Školskog odbora:

                                                                       Tea Sivec, prof. savjetnik

 

KLASA: 003-06/19-01/24

URBROJ: 251-86-03-19-01

Zagreb, 8.  7. 2019.


Elektrotehnička škola