2019-06-19 11:51:00

Dopunski rad 2018./2019. - prvi, drugi i treći razredi

bit će u sljedećim terminima....

PREDMET

RAZRED

TERMINI DOPUNSKOG RADA

sati

HRVATSKI JEZIK

1.BGF

Jelena Stojanović Šesto

26.6.2019., sri, 14:00 – 15:30

27.6.2019., čet, 14:00 – 15:30

28.6.2019., pet, 14:00 – 15:30

1.7.2019., pon, 14:00 – 15:30

2.7.2019., uto, 14:00 – 15:30

10

2. F

Slavica Rac

19.6.2019., sri, 13:30 – 15:00

21.6.2019., pet, 11:30 – 13:00

24.6.2019., pon, 12:00 – 13:30

1.7.2019., pon, 11:00 – 12:30

2.7.2019., uto, 8:45 – 10:15

10

2. H

Slavica Rac

19.6.2019., sri, 12:00 – 13:30

21.6.2019., pet, 10:00 – 11:30

24.6.2019., pon, 13:30 – 15:00

1.7.2019., pon, 12:30 – 14:00

2.7.2019., uto, 10:15 – 11:45

10

ENGLESKI JEZIK

2.G

Marijana Katavić

17.6.2019., pon, 13:00 – 14:30

18.6.2019., uto, 12:30 – 14:45

19.6.2019., sri, 12:30 – 14:00

26.6.2019., sri, 12:30 – 14:45

10

1.B

Ankica Knežević

17.6.2019., pon, 13:00 – 14:30

18.6.2019., uto, 14:00 – 16:15

19.6.2019., sri, 14:00 – 16:15

21.6.2019., pet, 11:30 – 13:00

10

2.A

Ankica Knežević

17.6.2019., pon, 13:00 – 14:30

18.6.2019., uto, 14:00 – 16:15

19.6.2019., sri, 14:00 – 16:15

21.6.2019., pet, 11:30 – 13:00

10

3.AB

Divna Ćurić

18.6.2019., uto, 13:00 – 15:15

19.6.2019., sri, 13:00 – 15:15

26.6.2019., sri, 13:00 – 14:30

27.6.2019., čet, 12:00 – 13:30

10

POVIJEST

 

 

 

 

1.ABF

Igor Padežanin

19.6.2019., sri, 13:00 – 14:30

26.6.2019., sri, 13:00 – 15:15

1.7.2019., pon, 8:00 – 10:15

4.7.2019., čet, 9:00 – 10:30

10

1.H

Jelena Stojanović Šesto

26.6.2019., sri, 15:30 – 17:00

27.6.2019., čet, 15:30 – 17:00

28.6.2019., pet, 15:30 – 17:00

1.7.2019., pon, 15:30 – 17:00

2.7.2019., uto, 15:30 – 17:00

10

2.G

Igor Padežanin

19.6.2019., sri, 14:30 – 16:00

26.6.2019., sri, 15:15 – 17:30

1.7.2019., pon, 11:15 – 13:30

4.7.2019., čet, 10:30 – 12:00

10

 

MATEMATIKA

1.AB

Kristina Purković

27.6.2019., čet, 10:00 – 11:30

28.6.2019., pet, 11:00 – 13:15

1.7.2019., pon, 10:00 – 11:30

2.7.2019., uto, 10:00 – 11:30

4.7.2019., čet, 9:00 – 9:45

10

1.FG

Stjepan Novoselac

18.6.2019., uto, 16:00 – 17:30

19.6.2019., sri, 16:00 – 17:30

21.6.2019., pet, 16:00 – 17:30

24.6.2019., pon, 16:00 – 17:30

26.6.2019., sri, 16:00 – 17:30

10

1.H

Stjepan Novoselac

18.6.2019., uto, 12:00 – 13:30

19.6.2019., sri, 12:00 – 13:30

21.6.2019., pet, 12:00 – 13:30

24.6.2019., pon, 12:00 – 13:30

26.6.2019., sri, 12:00 – 13:30

10

2.ABG

Ivana Šore Bulaja

19.6.2019., sri, 12:30 – 14:00

21.6.2019., pet, 10:00 – 11:30

24.6.2019., pon, 9:00 – 10:30

26.6.2019., sri, 12:30 – 14:00

27.6.2019., čet, 10:00 – 11:30

28.6.2019., pet, 10:00 – 11:30

1.7.2019., pon, 9:00 – 10:30

2.7.2019., uto, 10:00 – 11:30

16

2.CDEFH

Biljana Kuhar

18.6.2019., uto, 13:00 – 14:30

21.6.2019., pet, 13:00 – 14:30

24.6.2019., pon, 9:00 – 11:45

1.7.2019., pon, 9:00 – 10:30

2.7.2019., uto, 8:00 – 8:45

10

3.ADE

Kristina Purković

27.6.2019., čet, 8:00 – 9:30

28.6.2019., pet, 8:00 – 10:15

1.7.2019., pon, 8:00 – 9:30

2.7.2019., uto, 8:00 – 9:30

4.7.2019., čet, 8:00 – 8:45

10

3.BFG

Ana Jakelić

24.6.2019., pon, 10:00 – 11:30

28.6.2019., pet, 10:00 – 11:30

1.7.2019., pon, 10:00 – 11:30

2.7.2019., uto, 10:00 – 11:30

4.7.2019., čet, 10:00 – 11:30

10

3.C

Stjepan Novoselac

18.6.2019., uto, 14:00 – 15:30

19.6.2019., sri, 14:00 – 15:30

21.6.2019., pet, 14:00 – 15:30

24.6.2019., pon, 14:00 – 15:30

26.6.2019., sri, 14:00 – 15:30

28.6.2019., pet, 14:00 – 15:30

1.7.2019., pon, 14:00 – 15:30

14

FIZIKA

2.AG

Ljiljana Prevendar

18.6.2019., uto, 13:00 – 16:00

19.6.2019., sri, 14:00 – 16:15

21.6.2019., pet, 13:00 – 15:15

10

1.A

Jasmina Zelenko Paduan

18.6.2019., uto, 12:30 – 14:00

19.6.2019., sri, 14:30 – 16:00

21.6.2019., pet, 11:30 – 13:00

24.6.2019., pon, 11:30 – 13:00

26.6.2019., sri, 15:30 – 17:00

10

3.F

Jasmina Zelenko Paduan

18.6.2019., uto, 12:30 – 14:00

19.6.2019., sri, 14:30 – 16:00

21.6.2019., pet, 11:30 – 13:00

24.6.2019., pon, 11:30 – 13:00

26.6.2019., sri, 15:30 – 17:00

10

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

1.A

Sanja Mitrović

18.6.2019., uto, 14:00 – 15:30

19.6.2019., sri, 14:00 – 16:15

26.6.2019., sri, 14:00 – 16:15

28.6.2019., pet, 9:00 – 10:30

10

1.BG

Radojka Bubić

27.6.2019., čet, 11:30 – 13:00

28.6.2019., pet, 8:00 – 10:15

1.7.2019., pon, 8:00 – 10:15

2.7.2019., uto, 8:00 – 9:30

10

2.BG

Josip Bićanić

19.6.2019., sri, 14:00 – 15:30

21.6.2019., pet, 12:00 – 13:30

24.6.2019., pon, 11:00 – 12:30

26.6.2019., sri, 14:00 – 15:30

27.6.2019., čet, 12:00 – 13:30

28.6.2019., pet, 12:00 – 13:30

1.7.2019., pon, 11:00 – 12:30

2.7.2019., uto, 12:00 – 13:30

10

2.F

Dragica Huzanić

19.6.2019., sri, 12:00 – 13:30

21.6.2019., pet, 9:00 – 11:45

24.6.2019., pon, 9:00 – 11:45

26.6.2019., sri, 12:00 – 13:30

10

ELEKTRIČE INSTALACIJE

3.AB

Zdravko Jašarević

27.6.2019., čet, 9:30 – 11:00

28.6.2019., pet, 11:30 – 13:00

1.7.2019., pon, 11:30 – 13:00

2.7.2019., uto, 11:30 – 13:00

3.7.2019., sri, 9:00 – 10:30

10

ELEKTRIČNI STROJEVI

3.B

Mirjana Musladin

18.6.2019., uto, 12:30 – 14:00

19.6.2019., sri, 12:30 – 14:00

21.6.2019., pet, 12:00 – 13:30

24.6.2019., pon, 12:00 – 13:30

26.6.2019., sri, 12:30 – 14:00

10

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI

3.D

Radojka Bubić

27.6.2019., čet, 9:30 – 11:00

28.6.2019., pet, 10:30 – 12:45

1.7.2019., pon, 10:30 – 12:45

2.7.2019., uto, 9:30 – 11:00

10


Elektrotehnička škola