2019-06-03 16:44:21

Nastavak obrazovanja

OBAVIJEST
o upisu učenika u nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u školskoj 2019./2020. godini

U Zagrebu, 29. 5. 2019. 

Temeljem članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16), Elektrotehnička škola iz Zagreba, Konavoska 2, objavljuje

OBAVIJEST

o upisu učenika u nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u školskoj 2019./20. godini

Elektrotehnička škola organizira u školskoj  2019./20. godini nastavak obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije u ovim programima obrazovanja:

1. Elektrotehničar

2. Tehničar za računalstvo

3. Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom.

Pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja mogu podnijet učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine, pod uvjetom da:

prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale od završetka trogodišnjega obrazovanja nije istekao rok od dvije godine.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja 2019. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završnom radu. U zahtjevu se obvezno navodi obrazovni program u kojem se želi nastaviti obrazovanje u statusu redovitoga učenika.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće srednje škole te obveznim redovitim pohađanjem radioničkih i laboratorijskih vježbi.

O zahtjevu za nastavkom obrazovanja, odlučit će Nastavničko vijeće rješenjem koje će se pisano dostaviti svakom učeniku.

 

Ravnatelj:

Renato Matejaš, prof.


Elektrotehnička škola