2019-06-03 12:21:24

Kalendar školske godine 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. godine do 20. prosinca 2019. godine.

Drugo polugodište počinje 13. siječnja 2020. godine.

Odmor će se za učenike tijekom nastavne godine realizirati na način:

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom Ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanjei nakon 17. lipnja 2020. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2020. godine, za završne razrede srednje škole.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. može se preuzetina poveznici Narodnih novina, broj 48/2019.

16. 12. 2019. Odlukom Školskog odbora Elektrotehničke škole:

Zbog nadoknade nastavnih dana koji su provedeni u štrajku, došlo je do izmijene Kalendara aktivnosti u školskoj 2019./2020. godini. Slijedom navedenoga:

- zadnji dan nastave u 1. polugodištu - 23. 12. 2019.
- zimski učenički praznici - 24. 12. 2019. do 3. 1. 2020.
- prvi dan nastave u 2. polugodištu - 7. 1. 2020.
- proljetni praznici - 10. 4. do 13. 4. 2020.
- zadnji dan nastave za učenike 4. razreda - 28. 5. 2020.
- zadnji dan nastave za učenike od 1. do 3. razreda - 19. 6. 2020.


Elektrotehnička škola