2019-05-20 15:09:14

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. za razdoblje svibanj 2019. - lipanj 2019.

Povrati sredstava za razdoblje svibamj - lipanj 2019. vršit će se preko srednjoškolskih ustanova.

Svi učenici koji koriste prijevoz Samoborčekom, obvezni su dostaviti: popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj - lipanj 2019. preslike  markica preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza preslik potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/učenika (ukoliko je učenik  punoljetan) privola za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka s potpisom roditelja Rok za dostavu navedene dokumentacije je  06. lipnja 2019.   BITNO!!!   Nakon određenog roka neće se zaprimati zahtjevi za povrat sredstava osim u slučaju opravdanog razloga kao što je dugotrajna bolest učenika.

Elektrotehnička škola