2019-01-24 09:34:52

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. za razdoblje siječanj 2019. - veljača 2019.

Povrati sredstava za razdoblje siječanj - veljača 2019. vršit će se preko srednjoškolskih ustanova.

Svi učenici koji koriste prijevoz Samoborčekom, obvezni su dostaviti:

popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj - veljača 2019. preslike  markica preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza preslik potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/učenika (ukoliko je učenik  punoljetan) privola za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka s potpisom roditelja

Rok za dostavu navedene dokumentacije je

7. veljače 2019.

BITNO!!!

Nakon određenog roka neće se zaprimati zahtjevi za povrat sredstava osim u slučaju opravdanog razloga kao što je dugotrajna bolest učenika.


Elektrotehnička škola