preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Vrijeme

 
 
 

Prijepodne

1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11.30 - 12:15
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55

Poslijepodne

1. 14:00 - 14:45
2. 14:50 - 15:35
3. 15:50 - 16:35
4. 16:40 - 17:25
5. 17:30 - 18:15
6. 18:20 - 19:05
7. 19:10 - 19:55

Izdvojeno
Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za imenovanje ravnatelja Elektrotehničke škole:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8336384.html 


Elektrotehnička škola
Konavoska 2, Zagreb
KLASA: 025-01/22-01/01
URBROJ: 251-86-03-22-01 
Zagreb, 25. travnja 2022.

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), te članka 60. Statuta Elektrotehničke škole, Konavoska 2, Zagreb, Školski odbor Elektrotehničke škole, Konavoska 2, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

 za imenovanje ravnatelja Elektrotehničke škole

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u nastavku teksta: Zakon):

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona;

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis,
- dokaz o državljanstvu,
- diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini stečenog obrazovanja,
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama za osobe koje su ih bile obvezne steći
- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita na temelju članka 157. stavak 1. i 2. Zakona,
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja),
- potvrda poslodavca o vrsti i trajanju rada u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje
- uvjerenje nadležnog suda kojim se dokazuje da ne postoje zakonske zapreke za rad u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona ne stariji od 8 (osam) dana od dana objave natječaja
- program rada za mandatno razdoblje.

 Kandidati mogu dostaviti i dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija koje se dodatno vrednuju, u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

 1. poznavanje stranog jezika  (1 bod):

-  javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove
- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika ili drugom ispravom

 2. osnovne digitalne vještine (1 bod):

-  javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina ili drugom ispravom,

 3.iskustvo rada na projektima (1 bod):

-  potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata ili osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Dodatne kompetencije dodatno se vrednuju, ali ih kandidat ne mora ispunjavati.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu  dokumentaciju propisanu prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih  branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“  84/21.), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužni su,  priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/1., 98/19.),, uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca i izjavu da do sad nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Elektrotehničkoj školi, Konavoska 2, Zagreb za obradu osobnih podatka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podatka u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ te na mrežnim stranicama Elektrotehničke škole, Konavoska 2, Zagreb http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/ dana  27. 4. 2022. godine.

Pisanu prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Elektrotehnička škola, Konavoska 2, 10 110 Zagreb s naznakom „natječaj za imenovanje ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpuno prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku četrdesetipet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Elektrotehnička škola
Konavoska 2, Zagreb


Priloženi dokumenti:
Obavijest_o_imenovanju_ravnatelja_skole.docx (15.98 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Administrator   datum: 27. 4. 2022.

Elektrotehnička škola

Konavoska 2
10110 Zagreb
01/3666-114

skola@ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

OIB: 96726537623

IBAN: HR0723600001101225433

  


Oglasna ploča

Raspored sati

 Vrijedi od 4.12.2023.

Raspored sati

Filmovi o Školi


Radno vrijeme:

Stručni suradnici:

Pedagoginja

Psihologinja

Školska knjižnica:

Knjižnica


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Anketa
Moj uspjeh u prvom polugodištu procijenio/la bih:Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 9. 2020.

Ukupno: 783217
Ovaj mjesec: 7917
Ovaj tjedan: 2352
Danas: 14

Vijesti

 preskoči na navigaciju